Disclaimer

De informatie op deze website wordt geheel vrijblijvend verstrekt en dient tot het globaal informeren van een belangstellende. Hoewel deze presentatie met zorg is samengesteld kunnen aan onvolkomenheden of weglatingen geen rechten worden ontleend. Wij ontwikkelen onze diensten continu, derhalve kunnen zonder voorafgaande aankondiging, het aanbod en/of de specificaties van onze diensten en producten worden gewijzigd. Wij zijn niet aansprakelijk tot een groter bedrag dan dat onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in het betreffende geval uitkeert.